Jul 20, 2011

వేచే హ్రుదయం

విడిపోయామని

వీడ్కోలు చెప్పుకున్నామని తెలుసు

మనసు మందిరంలొ మూలన 'తలుపులా

           తలుపులు తెరిచి

                      గుర్తుచేస్తున్నాయి ఆ ఘ్యాపకాలు నేస్తం..

నలుగురు లో ఉన్న

                      నీ కోసం వెతికిన ఆ సమయాలు..

గమ్యం ఎరుగని నాకు

                      నీవు చూపిన ఆ దారులు

విజయం అందుకున్న వేళ

          నీవు లేక వెలవెల బోయిన 

                     ఆ వేదికలు............

ప్రతి మలుపులో నీవున్నావని,

                     గెలుపు పొందిన క్షణాలు

నీతోనె అని చెప్పే సమయాన,

                     నీ చిటికిన వేలును పంచుకుంటున్న

ఆ వరుడి చూసిన సంధర్బాలును......

ఇక నా దానివి కావని  తెలిసి.... మనసు మూగ బోయింది....  

నాకోసం వేచే హ్రుదయం ఉందని సూచిస్తోంది....

 

No comments: